10 Aralık 2009 Perşembe

Sabır Üçlemesi

Bu yazımdaki üçlemeler bölümüme "sabır"la devam ediyoruz :) Elbette konularla ilgili daha birçok burada yazamadığım ayetler, hadisler ve vecizeler vardır. Burada beni özellikle etkileyenleri yazmaya çalıştım.


Kuran-ı Azimüşşan'dan
"O halde sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin! Halbuki şüphesiz 'onlar' Allah'a gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir." (Bakara, 45)


"Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir" (Bakara, 153)


"Allah Teala Hazretleri şöyle der: 'Ey Ademoğlu! İlk sadme sırasında sabrede, buna benim mükafatımı vereceğimi ümid edersen, ben (sana) Cennet dışında bir sevaba razı olmayacağım" (Kudsi Hadis)

Peygamberimiz (ASM)'den
"Makbul sabır; musibetle karşılaştığın ilk andakidir." (Hadis-i Şerif)


"Kim iffetli davranırsa Allah onu iffetli kılar. Kim istiğna gösterirse Allah da onu gâni kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır." (Hadis-i Şerif)


"Bahtiyar fitneden kaçınan kimse ile, belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir." (Hadis-i Şerif)


RNK'dan
" 'Ya Sabır' de, üç sabrı omzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan."


"Tahammül etmezsen "Ya Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur ondadır."


"Sabır üçtür:
Biri: Masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır.
İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir.
Üçüncü Sabır: İbadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyet-i kâmile canibine sevkediyor."


Diğer Vecizeler
"Ayın gece sabretmesi, onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep olur."


"Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olamaz. " (Hz Ali)


"İnsanlarda riyanın karışmıyacağı, hakiki tek vasıf sabırdır." (Abdülaziz Bekkine)


Sağlıcakla kalın..
Dua ile..


Bu güzel fotoğrafımız ŞefikKanyılmaz'dan alıntı yapılmıştır. Teşekkürler..

Hiç yorum yok:

Related Posts with Thumbnails